Disclaimer

Hofmeester Schilder doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Hofmeester.. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Deze website kan links bevatten naar externe sites. Hofmeester Schilder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door Hofmeester Schilder per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Hofmeester Schilder staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

VCA en Contact

Hofmeester Schilders
Liesbos 102
2134 SE Hoofddorp
020-7891324

Referenties:

“Onlangs hebben wij diverse panden laten schilderen door Hofmeester. Zij komen hun afspraken na binnen de gestelde termijn!”

P. Langebroek
Hoofddorp

“Ons huis was vrij karakterloos. Samen met Hofmeester hebben wij een warme kleur op de muur aangebracht. Ons huis sluit nu weer geheel aan bij wat wij ervan verwachten.”

S. Tokaya
Hoofddorp

Copyright Schildersbedrijf Hofmeester Hoofddorp